Fysiotherapeut Jean-Paul Lintzen doet het op afstand

Door Maurice van der Linden in Limburg Onderneemt juni 2013

Fysiotherapeut Jean-Paul Lintzen uit Vaals noemt het zelf 'interactief thuis revalideren' en het past perfect in de tijdgeest van de huidige gezondheidszorg. Een verhaal over een innovatieve fysiotherapeut, met oog voor een optimaal revalidatieproces en wellicht ook invulling gevend aan de bezuinigingsplannen van het kabinet.

Interactief thuis revalideren – dat mag u uitleggen…
"Het is gebleken dat patiënten thuis sneller revalideren. Zeker als het gaat om herstel na een heup- of knievervangende prothese. Het herstelproces is geprotocolleerd, dus je weet precies welke stappen er nodig zijn om iemand weer letterlijk op de been te krijgen. Speciaal voor deze doelgroep ben ik gaan nadenken hoe we dezerevalidatie effectiever kunnen laten verlopen.bezoeken aan mijn praktijk kunnen vermijden . Normaal gesproken bezoek ik de patiënten in de beginfase thuis en na verloop van tijd komen ze naar de praktijk. Deze laatste fase kan in veel gevallen natuurlijk ook thuis gebeuren als je het juiste materiaal ter beschikking hebt. Ik heb het nu voor elkaar gekregen dat bij deze mensen thuis revalidatiemateriaal, zoals een hometrainer of gewichten, wordt afgeleverd. Ze kunnen op deze manier zelf bepalen op welk tijdstip ze de noodzakelijke oefening verrichten."

Dan zien ze de fysiotherapeut dus niet meer?
"Nee, zo is het zeker niet. Maar ik hoef natuurlijk niet naast een patiënt te staan die 1.000 meter moet fietsen op de hometrainer. Ik maak gebruik van een softwareprogramma laten ontwikkelen waarin precies staat welke oefeningen op welke dag gebeuren moeten. Deze kunnen de patiënten afvinken en ik kan op afstand meekijken. Ze kunnen me vragen stellen of ik kan tips geven. Maar ik kan ze ook 'op de vingers tikken' als er niet geoefend wordt. Dat laatste is bijna niet nodig, omdat de patiënten op deze manier erg gemotiveerd zijn om hun programma af te werken. Via de software kunnen ook instructiefilmpjes geraadpleegd worden, of via webcam of skype kan direct contact met mij gelegd worden. Een ander stimulerend middel is de community die in de software is verwerkt. Lotgenoten hebben de mogelijkheid om contact met elkaar te zoeken, zoeken zo contact met elkaar, delen ervaringen en stimuleren elkaar in het herstelproces."

Maar wat is de rol van de fysiotherapeut dan nog?
"Ik blijf natuurlijk huisbezoeken afleggen. Mijn handen blijven een instrument ter bevordering van het herstel, maar het hele oefenproces wordt door de thuissituatie bevorderd en versneld. Als we zien dat het kabinet steeds meer wil bezuinigen in de zorg en ervoor wil zorgen dat zaken efficiënter worden opgepakt, past dit mooi in dit streven. Daarnaast ervaart de patiënt het als prettig omdat het herstel sneller verloopt, en ík ben als fysiotherapeut innovatief aan de slag. Dat laatste is altijd al een uitdaging voor mij geweest. Toen ik een aantal jaren geleden voor het eerst de Wii begon in te zetten als revalidatieapparatuur werd ik voor gek versleten. Maar als je ziet hoe plezierverhogend het is voor de patiënt om op een speelse manier aan het herstel te werken, is het toch een gemiste kans als je het niet doet. Misschien komt het wel omdat ik naast mijn opleiding tot fysiotherapeut ook de studie Facilitaire Dienstverlening heb afgerond. Dan heb je toch net een andere kijk op ons vak dan enkel en alleen het zorgaspect."

En wie gaat dit betalen?
"Op dit moment worden de extra kosten van software en thuis-revalidatie apparatuur niet doorberekend aan de patiënt. investeer ik in de kosten voor het ontwikkelen van de software en het leveren van apparatuur aan huis. Dit wordt dus niet doorberekend aan de patiënt. Maar ik hoop natuurlijk dat de zorgverzekeraar de meerwaarde en besparing ervan inziet en dus ook deze kosten zal gaan dragen. Want uiteindelijk levert het onder de streep geld op."